Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Het Patroon van de Tirannie

 Tirannie is vermomd als cultuur en wetgeving .

dictatuurAlles wat het kwaad zoekt is de vernietiging van de vrijheid – om de waarde van mensen te vernietigen. Het patroon van tirannie is eenvoudig . Het doel is om de geest van een volk tot slaaf te maken door het creëren van een cultuur van gehoorzaamheid . Om de gehoorzaamheid van mensen te verkrijgen, is een uitgekiend proces nodig dat genomen moet worden. Dit proces is het patroon van de tirannie .

 

 

Oorlog

Vóórdat een autoriteit kan worden vastgesteld , moet oorlog plaatsvinden . Oorlog is de implementatie van het geweld in de samenleving. Het is het instrument dat het kwaad gebruikt om gezag te vestigen . Alle oorlogen in de geschiedenis hebben zich voorgedaan als gevolg van de wens om een nieuw gezag over mensen uit te voeren. Op kleine schaal gebeurt dit via een proces van bedreiging en berusting. Dat is het gedrag van pestkoppen , misdadigers , en maffia . Om het gezag op grote schaal  te vestigen loopt het uit op grootschalige, gewelddadige, gevechten. Dat is het gedrag van de volken en naties.

Creëren van vijanden

Om een uitweg uit het oorlogsgeweld  te bieden zullen nieuwe autoriteiten de mensen duidelijk maken dat, als ze aan hen gehoorzaam zijn,  de oorlog zal eindigen. De basis van macht is gehoorzaamheid. De autoriteiten conditioneren de mensen tot gehoorzaamheid door hen te beloven dat zij hen zullen beschermen tegen gevaarlijke vijanden. De geschiedenis leert dat theocratieën godslasteraars benoemden als de ‘vijand’ De nazi’s kozen de joden en het communisme had het op de ‘rijken’ voorzien,

Bescherming

Om een machtsstructuur te installeren moet het vrije denken worden gemanipuleerd door een vijand te creëren. Het is voor de degene die uit is op de macht niet belangrijk wie die vijand is. In ruil voor gehoorzaamheid bieden de machtsbelusten bescherming tegen deze vijanden,  Of je nou wel of niet wil dat iemand autoriteit over je heeft, besef heel goed dat verlies van vrijheid de prijs is die voor veiligheid betaald moet worden. Zo niet dan wordt er teruggekeerd naar geweld. De vijand is alleen maar gecreëerd om de geestelijke last van gehoorzaamheid in de gedachten van de mens te verzachten. Culturele vijanden zijn een illusie.

eindtijdBenjamin Franklin vertelde dat degene die zijn vrijheid opgeeft ter wille van veiligheid, helemaal niets zal hebben. Dit is geen loze opmerking. Het patroon van tirannie laat duidelijk zien, “u ervan te overtuigen dat u behoefte heeft aan veiligheid”. De vraag naar veiligheid wordt wordt aangewakkerd door degenen die aan de macht zijn, door denkbeeldige vijanden te creëren. Het is niet de vijand die de tirannen zijn. De echte vijanden zijn de op macht beluste psychopaten die erop uit zijn om de mens via wetgeving in zijn totaliteit te onderwerpen aan hun desastreuze grillen en grollen.

De illusie van maatschappelijke vijanden is enkel ontworpen om het denkvermogen van de mens te beperken. Het is ontworpen om de mens ervan te overtuigen dat de échte vijand niet het kwaad is dat over hen heerst, maar een denkbeeldige vijand, Een soort van demon die hen kwaad zal doen, Dit is de leugen van de tirannie, en het vereist uw gehoorzaamheid om u te kunnen redden. Tirannie is vermomd als cultuur en wetgeving.

Sociaal bewijs

Als mensen zich, onder dwang beginnen te onderwerpen aan de wil van de nieuwe autoriteit is dit in principe een maatschappelijk en sociaal bewijs dat de autoriteit wordt gehoorzaamd en des te waarschijnlijker wordt het dat anderen zullen volgen. Het ‘normaal’ zijn van gehoorzaamheid wordt een deel van het dagelijkse leven. Het is natuurlijk gedrag om te willen ontkomen aan het geweld van de overheid. Mensen die leven onder onderdrukking van de staat of misdadigers zullen onvermijdelijk het aanbod van gehoorzaamheid aanvaarden. Een overvaller belooft niet te schieten als u hem uw portemonnee zal overhandigen. Verkrachters beloven u niet te doden als u doet wat zij van u verlangen. Overheden laten u bestaan als de wetten worden nageleefd.  Iemand die wordt blootgesteld aan pijn of dood aan de ene kant, zal voor bescherming door de andere kant uiteindelijk zijn vrijheid verliezen.

Wetten

Wetten worden geschreven en afgekondigd om gehoorzaamheid te legitimeren. Een wet imiteert principes. Mensen wordt geleerd dat de wet juist is. Hen wordt niet geleerd te doen wat juist is, maar om te gehoorzamen aan de wet. Het doel van de samenleving is de legitimiteit van de wet. De samenleving gebruikt wetten om de mensen te laten geloven dat zij zonder deze niet in staat zijn om te zoeken naar waarheid of in vrede te leven. Het leert dat de wet legitiem is in plaats van de menselijke geest.

Geschiedenis

De oprichting en de uitoefening van gezag over de mensen wordt genoemd; het patroon van de tirannie.

dictatorDit patroon is makkelijk te volgen in de geschiedenis. Adolf Hitler creëerde een vijand in de joden. Al heel vroeg werden de Duitsers zodanig gemanipuleerd  dat ze joden ‘vies’ en ‘graaierig’ vonden. Een zonderling en eigenaardig volk dat zich alleen met zichzelf bezig hield. Al snel was de Duitse samenleving een plaats waar mensen gestraft en gekastijd werden als ze joden verdedigden. De volgende stap van Hitler was het aanwijzen van de joden als een volwaardige vijand. De joden werden verantwoordelijk gehouden voor alle sociale en economische misstanden. Als oplossing voor dit probleem moest Adolf Hitler aan de macht geholpen geholpen worden, zodat hij het Duitse volk kon redden van deze ‘vijand’. Maak niet de vergissing door te denken dat Hitler achter de joden aanzat. Hij zat achter de Duitsers aan en was gewoon bereid om miljoenen joden op te offeren om aan de macht te komen. Denk niet dat Hitler een racist was, maar volg het patroon waaruit blijkt dat hij in korte tijd de hele natie regeerde en alle Duitsers dwong om hem en zijn legers te dienen. Zijn echte ambitie lag miet in het racisme maar in de totale wereldheerschappij.

Kennelijk heeft de mens nog steeds niets geleerd van de geschiedenis. Momenteel wordt de een na de andere vijand gecreëerd om de mensheid gewillig te maken zijn vrijheid in te leveren voor ‘veiligheid’. Al Qaida en terrorisme als ‘vijand’, de “Patriot Act” en de de grootschalige spionageactiviteiten van geheime diensten als ‘bescherming . Het gemak waarmee de mens zijn vrijheid en recht op privacy laat afpakken, zijn hier schrikbarende voorbeelden van.

Bron: Visiomair.nl

 


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl